Åben workshop for sociale iværksættere

 

Tid: Torsdag d. 1. nobember 2018 kl. 14.00-17.00 
Sted: KPH Projects, Enghavevej 80-82, 3. sal i København
Pris: Arrangementet er gratis 
Tilmelding hos: Per Bach på email. per@socialeentreprenorer.dk 
Arrangementet afholdes i samarbejde med KPH Projects og Kooperationen

 

Overvejer du at starte en socialøkonomiske virksomhed, eller er du allerede i gang og har brug for sparring og vejledning, så er der mulighed for at få hjælp.

 

Til denne Åbne workshop går Sociale Entreprenører i Danmark sammen KPH og Kooperationen om at samle fagfolk og praktikere med viden om socialøkonomiske virksomheder indenfor forretningsudvikling, fundraising, PR og branding, juridiske forhold mm.. i samme rum, på samme tid.
Målet er at give socialøkonomiske iværksættere inspiration og konkret sparring.

 

Målrettet sparring
Vi vil gerne tilrettelægge og målrette sparringen. Derfor vil iværksætterne ved tilmelding blive bedt om at give en kort beskrivelse af deres forretningsidé og angive inden for hvilke områder, de særligt ønsker sparring.

 

Med udgangspunkt i tilmeldingerne vil vi matche den enkelte iværksætter en til en i sparringssessioner med en eller flere ressourcepersoner. I programmet vil vi også give rum for generel erfaringsudveksling og og for at iværksætterne selv kan opsøge relevante ressourcepersoner.
Sidst men ikke mindst vil der også være mulighed for at deltagerne kan netværke og udveksle med hinanden.

 

Om SED´s Åbne workshops 
SED´s Åbne workshops for sociale iværksættere er et uforpligtende forum, hvor sociale iværksættere med ideer til projekter og virksomheder, som kan løse samfundsmæssige udfordringer, kan få sparring og støtte til at videreudvikle ideen. Det kan f.eks. være projekter, som skaber jobs til udsatte, genbruger ressourcer eller skaber et bedre miljø. 
Sparringen kan foregå individuelt i fortrolighed eller i samspil med andre sociale iværksættere. 
Workshoppene er åbne for sociale iværksættere med helt nye ideer, som de gerne vil testet sammen med andre. Men på workshoppene er det også muligt at tage udfordringer op, som man har i et allerede eksisterende projekt eller en socialøkonomisk virksomhed, og som man gerne vil have friske øjne på eller faglige input til at løse. Workshoppene afholdes en gang om måneden. 
Man kan deltage i en enkelt workshop, men er også velkommen til deltage i en række, hvis der er behov for det. På workshoppene deltager der altid nogen af SED´s konsulenter og fagpersoner med specialviden kan evt. indkaldes efter behov. Workshoppene er overordnet tænkt som et bidrag til at flere sociale iværksætter-ideer kan udvikles og realiseres.

Sociale Entreprenører i Danmark (SED)| Tlf. 40 11 86 40 | Email: mail@socialeentreprenorer.dk | CVR-nr. 34147981