SED har modtaget 3.000 kr. fra GræsrodsfondenGræsrodsfonden

 

Sociale Entreprenører i Danmark har fået tildelt 3.000 kr. fra Græsrodsfonden til indkøb af teknisk udstyr.

 

SED har søgt midlerne til indkøb af hårdt tiltrængt teknisk udstyr til brug for foreningens arbejde med at indsamle viden, formidle og opbygge samarbejdende netværk omkring socialøkonomisk iværksætteri og socialt entreprenørskab i en bred samfundsmæssig sammenhæng.
Selv små beløb er en stor hjælp for SED. Derfor er vi meget taknemmelige for Græsrodsfondens bidrag.

 

 

Om Græsrodsfonden
Græsrodsfonden støtter fortrinsvis græsrodsinitiativer og folkelige bevægelser der arbejder for:


- Ligeberettigelse og det enkelte menneskes frie selvbestemmelse
- Den demokratiske og folkelige debat
- Økologisk ligevægt
- Fælleseje af jord og produktionsmidler
- Mellemfolkelig forståelse på græsrodsplan

 

Almindeligvis støttes med mindre beløb; 3-10.000 kroner.
Støtten ydes som gave eller lån.
Den årlig uddeling pt. er ca. 175.000 kroner.

 

Læs mere på: www.graesrod.dk

Sociale Entreprenører i Danmark (SED)| Tlf. 40 11 86 40 | Email: mail@socialeentreprenorer.dk | CVR-nr. 34147981