RessourcebankenRessourcebanken

 

Som en del af den psykosociale indsats har Rudersdal Kommune igangsat projekt Ressourcebanken, der formidler kontakten mellem borgere, der har behov for konkret afgrænset hjælp, og borgere der tilbyder deres hjælp.

 

Projektet der er en del af Rudersdal Kommunes psykiske indsats i årene 2012 – 2022, blev godkendt af Social Udvalget i dec. 2012, fordi kommunalbestyrelsen ønsker at den psykosociale indsats i højere grad skal være rehabiliterende og understøtte den enkelte borgers egen recovery proces. Altså en indsats der sigter mod, at borgeren opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv, og som tager afsæt i borgerens egne normer og hele livssituation.

 

Ideen om en ressourcebank bygger på tanken om, at alle mennesker får understøttet deres positive identitetsoplevelse ved at kunne være noget for andre og udnytte deres personlige potentialer og færdigheder.
Ressourcebanken er et fælles projekt mellem brugere og medarbejdere i den psykosociale indsats, hvis formål er at skabe rammerne for, at psykisk sårbare borgeres ressourcer synliggøres og bruges til glæde for de involverede.
Ressourcebanken formidler kontakten mellem borgere, der har behov for konkret afgrænset hjælp, og borgere der tilbyder deres hjælp (bruger til bruger hjælp).
Borgere, som har brug for at få hjælp til løsning af en opgave, kan henvende sig til Ressourcebanken, som kan videreformidle opgaven i udbud til de borgere, som har tilmeldt sig Ressourcebanken.
På den måde formidles muligheder for gensidig hjælp og støtte samtidig med, at der skabes adgang til at kunne gøre en forskel og derved mulighed for at indtage en værdsat rolle for andre mennesker i lokalsamfundet.

 

Nogen af de ting man kan hjælpe med eller få hjælp til er f.eks.:

• Havearbejde
• Hjælp til computeren
• Syning
• Sætte hylder op
• Bruger til bruger workshops og foredrag (computer, syning, madlavning, Den Danske kongerække, Kinas økonomi osv.)
• Handle
• Besøgsvenner
• osv.

 

Ressourcebanken støtter desuden op om, og hjælper til at iværksætte aktiviteter og arrangementer, hvor psykisk sårbare borgere kan få positive oplevelser i et fællesskab.
Målgruppen for bruger til bruger hjælp samt arrangementer er borgerne i Rudersdal kommune.

 

Ideen om at bruge en ressourcebank i organiseringen af det frivillige arbejde er i øvrigt også brugt af Foreningsbutikken i Aarhus. Se mere her

 

Læs mere om Ressourcebanken i Rudersdal Kommune: Klik her! 

Sociale Entreprenører i Danmark (SED)| Tlf. 40 11 86 40 | Email: mail@socialeentreprenorer.dk | CVR-nr. 34147981