Foredragsholders navn og Kontaktoplysninger:
Ane Voss og Gitte Olin Larsen
Email. info@etlivudenvold.dk 
www.etlivudenvold.dk

 

Titel: "Medusa – fra forening til socialøkonomisk virksomhed!"

 

Foredragsholdere: Ane Voss: Master i Socialt Entreprenørskab (RUC) Master i Voksenuddannelse (RUC) Kunstterapeut og socialpædagog. 10 års erfaring i arbejdet med børn og familier med særlige vanskeligheder som henholdsvis støttepædagog, kontaktperson, familievejleder og krisecentermedarbejder. Projektleder i Medusa, samt idéudvikler af den oprindelige projektbeskrivelse af Medusa – et liv uden vold.
Gitte Olin Larsen: Uddannet arbejdsmiljøplanlægger (RUC), Løsningsfokuseret samtaleterapeut Master i Socialt Entreprenørskab (RUC), 10 års erfaring med beskæftigelsesrettede offentlige og private projekter. Erfaring som projektkoordinator ift. udviklingsprojekter i landdistrikter i Region Sjælland. Netværkskoordinator i Medusa.

 

Foredragets indhold: Vi fortæller om baggrunden for opstarten af Medusa, samt de udfordringer og opdagelser, som vi har opdaget gennem opstart af projektet fra idé og ansøgning til organisering og navigering som socialøkonomisk projekt.
Alt efter ønske kan vi have fokus på:
- At fastholde det frivillige arbejde i en mere og mere professionalisme-orienteret kontekst. 
- At navigere med nye idéer og metoder (social innovation) i en traditionsrig og ”konsolideret” kontekst. 
- At opbygge et projekt med vellykket lokal forankring. 
Vi faciliterer gerne dialogprocesser om temaerne, hvor deltagerne involveres med reflektioner og udveksling ift. egne erfaringer.

 

Foredragets varighed: Max 1 time, men kan udvides med dialogprocesser.

 

Pris: (+ transport): 2000-5000 alt efter aftale om indhold og proces + transportudgifter.

 

Hvor i landet kan foredraget tilbydes: I hele landet.

 

Tekniske hjælpemidler: (Projektor.. mm.): Vi benytter projector til at vise slides, der understreger indhold i oplæg. Flipover og malertape i faciliteringen af dialogprocesser.

Sociale Entreprenører i Danmark (SED)| Tlf. 40 11 86 40 | Email: mail@socialeentreprenorer.dk | CVR-nr. 34147981