Eksempler på social innovation i landområder Soical Innovation i Marginalised Rural Areas

 

09.01.2018

 

SIMRA projektet har lavet en brochure med eksempler på social innovation i landområder i Europa og omkring Middelhavet.

 

Brochuren forsøger at forskellige eksempler på diversiteten i social innovation i landområder. Det er f.eks. planer for revitalisering af et UNESCO område i Slovakiet, en lokal og fællesskabsejet vedvarende energifond i England, Bæredygtige fiskere i Grækenland som leverer kasser med alt godt fra havet til døren eller offentlige-private partnerskaber som støtter mælkeproducenter i Tunesien.
Eksemplerne er taget fra SIMRA projektets database

 

Eksemplerne er udvalgt på baggrund af, at de enten skaber en ny social praksis, aktivt inddrager civilsamfundet, at de finder sted eller i nye geografiske sammenhænge, at de inddrager tidligere ekskluderede sociale grupper, og at de er samfundsforbedrende.
Hvis man selv har eksempler på social innovation i landområder, som man ønsker at dele med SIMRA projektet, kan man anvende dette online spørgeskema 

 

Om SIMRA Projektet
SIMRA (Social Innovation in Marginalised Rural Areas) er et fire årigt projekt (2016-2020) finansieret af EU Horizon 2020 programmet. Projektet sigter mod at fremme forståelsen af social innovation og innovativ styring indenfor landbrug, skovbrug og udvikling af landdistrikterne, og hvordan det kan styrkes i marginaliserede landområder i Europa og omkring Middelhavet, inklusiv lande, der ikke er medlem af EU.
Læs mere om SIMRA her 

 

Læs SIMRAs brochure her 

Sociale Entreprenører i Danmark (SED)| Tlf. 40 11 86 40 | Email: mail@socialeentreprenorer.dk | CVR-nr. 34147981