720 millioner kroner til bæredygtig byudvikling under URBACT III

 

URBACT er et europæisk udvekslings- og læringsprogram, der støtter bæredygtig byudvikling i over 500 byer i alle 28 medlemslande samt Norge og Schweiz.

 

Programmet faciliterer samarbejde mellem byer for at udarbejde løsninger på væsentlige urbane udfordringer fælles for flere europæiske områder. Løsningerne skal være pragmatiske og integrere både økonomiske, sociale og miljømæssige aspekter.

 

De tematiske målsætninger er:
- Styrkelse af forskning, teknologisk udvikling og innovation
- Støtte til overgangen til lave kulstofemissioner i alle sektorer
- Beskyttelse af miljøet og fremme af ressourceeffektivitet
- Fremme af beskæftigelse og arbejdsmobilitet
- Fremme af social inklusion og bekæmpelse af fattigdom

 

Læs mere: Klik her! 

Sociale Entreprenører i Danmark (SED)| Tlf. 40 11 86 40 | Email: mail@socialeentreprenorer.dk | CVR-nr. 34147981