Åben workshop for sociale iværksættere


Tid: Tirsdag d. 14. maj 2019 kl. 15.00-17.00 
Sted: Hos Sociale Entreprenører i Danmark, MarselisborgCentret P. P. Ørumsgade 11, bygning 1A i Aarhus 

 


Sociale Entreprenører i Danmark afholdt Åben workshop for sociale iværksættere tirsdag d. 14. maj 2019 i SED´s lokaler i Aarhus. Der var tre deltager med to projekt. 
Emilie Greve Anja og Mølbek Bagge, som gerne vil lave en platform, hvor ofre for seksuelle overgreb kan anmelde overgrebet anonymt. Platformen skal skabe mere opmærksomhed omkring seksuelle overgreb og hjælpe ofre og pårørende videre.
Michael Bygholm Jørgensen, som vil lave en socialøkonomisk café, der kan skabe job muligheder for udviklingshæmmede og andre udsatte grupper.

 

Om SED´s Åbne workshops
SED´s Åbne workshops for sociale iværksættere er et uforpligtende forum, hvor sociale iværksættere med ideer til projekter og virksomheder, som kan løse samfundsmæssige udfordringer, kan få sparring og støtte til at videreudvikle ideen. Det kan f.eks. være projekter, som skaber jobs til udsatte, genbruger ressourcer eller skaber et bedre miljø.
Sparringen kan foregå individuelt i fortrolighed eller i samspil med andre sociale iværksættere.

 

Workshoppene er åbne for sociale iværksættere med helt nye ideer, som de gerne vil testet sammen med andre. Men på workshoppene er det også muligt at tage udfordringer op, som man har i et allerede eksisterende projekt eller en socialøkonomisk virksomhed, og som man gerne vil have friske øjne på eller faglige input til at løse.

 

Workshoppene afholdes en gang om måneden. Man kan deltage i en enkelt workshop, men er også velkommen til deltage i en række, hvis der er behov for det.  

 

På workshoppene deltager der altid nogen af SED´s konsulenter og fagpersoner med specialviden kan evt. indkaldes efter behov.

 

Workshoppene er overordnet tænkt som et bidrag til at flere sociale iværksætter-ideer kan udvikles og realiseres.

Sociale Entreprenører i Danmark (SED)| Tlf. 40 11 86 40 | Email: mail@socialeentreprenorer.dk | CVR-nr. 34147981