23 millioner kr. til socialøkonomiske virksomhederBrian Mikkelsen

 

Erhvervsministeren Brian Mikkelsen offentliggjorde fredag d. 3. marts, på et møde med Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst, at 23 millioner kr. fra EU’s socialfondsmidler skal bruges til, at socialøkonomiske virksomheder med beskæftigelsesfremmende formål, får støtte til at udvikle deres forretning.

 

Det betyder forhåbentligt, at flere udsatte personer med svag tilknytning til arbejdsmarkedet kommer i beskæftigelse.
Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst og Danmarks Vækstråd skal nu høres om den præcise anvendelse af midlerne.
Det forventes, at der åbnes for brugen af midlerne medio 2017.

 

På mødet med Dialogforum nævnte Erhvervsministeren, at han har igangsat et arbejde i forhold til en revideringen af erhvervsfremmesystemet, og at det i den forbindelse var oplagt at se på, hvordan systemet også kan tilgodese de socialøkonomiske virksomheder. Ministeren forventer at arbejdet er færdigt i januar 2018, hvorefter et udspil omkring erhvervsfremmesystemet kan forventes.

 

Kilde: Erhvervsministeriet 

Sociale Entreprenører i Danmark (SED)| Tlf. 40 11 86 40 | Email: mail@socialeentreprenorer.dk | CVR-nr. 34147981