2 nye rapporter om frivilligområdet

 

Ny rapport "Lettere at v�re frivillig - Barriere- og l�sningskatalog for frivilligomr�det".

 
Social- og Integrationsministeriet bad i foråret 2012 en række frivilige akt�rer og de frivilige selv om at fortælle, hvilke barrerier, de oplever, og om at komme med forslag til løsninger.

 

Disse input er nu samlet i rapporten "Lettere at være frivillig - Barriere- og løsningskatalog for frivilligområdet".

 

Det er planen at kataloget skal være udangspunkt for et samarbejde mellem Social- og Integrationsministeriet og en række andre ministerier om at arbejde videre med at begrænse barriererne for frivilligt arbejde.

 

Læs rapporten: Klik her!

 

Ny rapport, "Offentlig ledelse af frivilliges samproduktion af velfærdsservice".

 
En ny rapport om ledelse af frivillige i offentlig velfærdsproduktion slår fast at frivillige har behov for styring og ledelse.
Rapporten nævner også at ledelse af frivillige er en nødvendig og ofte tidskrævende aktivitet. Her er der behov for en anden form for ledelse, end den der praktiseres i offentlige organisationer.

 

At lede frivillige, er at styre åbne samarbejdsprocesser, hvor lederen ikke har den traditionelle magt og kontrol, og lederen må acceptere mere usikkerhed og mindre kontrol både med mål og levering.


Rapporten nævner 4 udfordringer for offentlig ledelse af frivillige: Rammesætning, styring, håndtering og evaluering

 

 

"Offentlig ledelse af frivilliges samproduktion af velfærdsservice" er skrevet af forskerne Jacob Torfing og Eva Sørensen fra RUC og udarbejdet for Væksthus for Ledelse.

 

Læs rapporten: Klik her!

Sociale Entreprenører i Danmark (SED)| Tlf. 40 11 86 40 | Email: mail@socialeentreprenorer.dk | CVR-nr. 34147981