Partnership for Change

 

Partnership for Change (PfC) er en NGO med hovedkvarter i Oslo. Organisationen arbejder for et bæredygtigt samfund med et aktivt og forpligtende samarbejde mellem filantroper, regeringen, NGO'er, private virksomheder , investorer og sociale iværksættere.

 

PfC har en overordnet målsætning om at skabe et mere lige, sikkert og mere bæredygtigt globalt samfund. Organisationen mener, at det kræver nye perspektiver og innovative alliancer at adressere de udfordringer planeten står overfor. ”Business as usual” er ikke en mulighed!

 

Derfor arbejer PfC for social forandring ved at skabe dynamiske samarbejder, der kan føde nye ideer. Organisationen stræber mod at tilbyde samarbejdspartnere med de ressourcer, de har behov for for at handle.
PfC ønsker at alle kan blive forandringsagenter med de ressourcer, der er tilgængelige for dem, og tilbyder forskellige værktøjer, der kan styrke alle sektorer i at lave partnerskaber og samarbejde for at skabe bæredygtige løsninger både miljømæssigt, økonomisk og socialt.

 

Strategi
PfC´s arbejde udmønter sig i 5 hovedområder
• At lave konferencer og events for at inspirere, lære og handle på nødvendige forandringer lokalt, nationalt og globalt.
• Aktivt at udvikle partnerskaber med organisationer og institutioner for at løfte dem til at kunne skabe maksimal positiv effekt og handling
• Støtte og styrke lokale iværksættere i at skabe bæredygtig og vedvarende sociale forandringer.
• Hjælpe partnere i lokalsamfund, der arbejder med at skabe sociale forandringer på udvalgte områder
• Udvikle og sprede viden og værktøjer der kan skabe og måle social forandringer.

 

Historie
PfC er grundlagt af den norske forretningskvinde Ingrid Stage i 2010. Ingrid Stage havde allerede siden 1980´erne interesseret sig for bæredygtig forretningsdrift med flere bundlinjer og stiftede i den forbindelse i 2007 pro bono rådgivning vedrørende filantropi til interesserede kunder ved Formueforvaltningen i Norge.

 

Udviklingsprojekter
PfC har iværksat en del udviklingsprojekter i samarbejde med en række lokale partnere i Myanmar, Etiopien og Syd Sudan, hvilket ligger i tråd med PfC´s ide om at global forandring sker gennem lokal handling. PfC har en holistisk tilgang til udfordringer og investere i projekter, der spænder over hele samfundet, inkluderer virksomhedsdrift, kunst og uddannelse. Yderligere fokuserer PfC på 3 hovedområder, der er vigtige for at sikre fremtidens samfund; empowerment af kvinder, empowerment af unge og miljømæssig bæredygtighed.

 

Konference
PfC afholder d. 6.-7. maj 2015 konferencen "Turning the Tide – Together for a Sustainable Future i Oslo".
Konferencen, der er den 5. af sin art om social innovation samler ledere og innovatører fra alle sektorer af samfundet, som vil præsenterer og diskutere effektive løsninger til en bæredygtig fremtid.
I plenum, seminarer og sessioner vil der være mulighed for at hører om nye politiske tiltag og konkrete eksempler på forandring. Konferencen sigter mod at være et forum for læring og vidensdeling og er åben for deltagere fra alle dele af samfundet.
Konferencen laves i partnerskab med Nexus Network, en global bevægelse med mere end 2000 medlemmer primært unge mennesker i mere end 70 lande.
Bevægelsens mål er at øge filantropi og impact investment ved at bygge bro mellem velhavende fællesskaber og sociale entreprenører.

 

Læs mere om konferencen Turning the Tide – Together for a Sustainable Future: Klik her! 

 

Læs mere om Partnership For Change: Klik her! 

Sociale Entreprenører i Danmark (SED)| Tlf. 40 11 86 40 | Email: mail@socialeentreprenorer.dk | CVR-nr. 34147981